Bisteck con Arroz

Bisteck con Arroz

$13.00

Steak with Rice

Bisteck Solo

Bisteck Solo

$9.00

Plain steak

Bisteck a lo Pobre

Bisteck a lo Pobre

$16.00

Steak w /White Rice, French Fries, Sweet Bananas
& Fried Eggs

Churrasco

Churrasco

$16.00

Chunk Steak

Chicharrón de Pollo

Chicharrón de Pollo

$14.00

Deep Fried Chicken Cuts

Milanesa de Carne

Milanesa de Carne

$14.00

Breaded chicken breast served w / fries, sweet bananas, fries eggs and white rice